Πρωτοβάθμια Ψυχοσωματική Φροντίδα

Η μάθηση της Πρωτοβάθμιας Ψυχοσωματικής Φροντίδας είναι στη Γερμανία υποχρεωτική για την ειδικότητα του Γενικού Ιατρού και του Γυναικολόγου, καθώς και για την πρόσθετη εξειδίκευση στην «ειδική θεραπεία πόνου».
Επίσης, για την ταμιακή πρακτική των συμβεβλημένων ιατρείων στην „ένωση Ασφαλιστικών Ταμείων¨ (ΚV), απαιτείται η ολοκλήρωση της μάθησης στην Πρωτοβάθμια Ψυχοσωματική Φροντίδα, ώστε να μπορεί ο ιατρός να συμμετάσχει σε συμβόλαια έγκρισης διακανονισμού και να εκκαθαρίσει με τους αριθμούς (Αbrechnugnsziffern) EMB 35100 και 35110, όπως και να πληρωθεί για βελονισμό ή/και να εγκριθεί ως „κέντρο παθολογιών μαστού („Brustzentrum“).
Εκτός αυτών συζητείται η καθιέρωση της μάθησης ως υποχρεωτική και σε περαιτέρω ειδικότητες.

Το Σεμινάριο Πρωτοβάθμιας Ψυχοσωματικής Φροντίδας περιλαμβάνει συνολικά 80 ώρες.
20 ώρες θεωρίας, 30 ώρες ασκήσεις για τεχνικές λεκτικής παρέμβασης, καθώς και 30 ώρες ομαδικής εργασίας ομάδα Βalint, όπου μπορούν να συζητηθούν διάφορα περιστατικά και να κατανοηθεί η επιρροή της σχέσης Ιατρού-ασθενούς στην εξέλιξη της θεραπείας. Οι 30 ώρες Balint πρέπει να ολοκληρωθούν σε οχι λιγότερο χρόνο από έξι μήνες.
Ενα μέρος απο τις 30 ώρες ομάδας Balint μπορεί συνήθως να καλυφθεί στο σεμινάριο της Πρωτοβάθμιας Ψυχοσωματικής Φροντίδας στην πορεία της μίας εβδομάδας.
Τα κριτήρια αναγνώρισης των ομάδων Balint, διαφέρουν ανάμεσα στους Ιατρικούς Συλλόγους των διαφόρων Κρατηδίων της Γερμανίας και της ένωσης των Ασφαλιστικών Ταμείων (Kassenärztlichen Vereinigungen).

Στο εντατικό Σεμιναρίο Πρωτοβάθμιας Ψυχοσωματικής Φροντίδας προσφέρουμε 20 ώρες θεωρίας, 30 ώρες τεχνικών παρέμβασης και 14 από τις 30 ώρες ομάδας Balint στη περίοδο μιας εβδομάδας.
Οι υπόλοιπες 16 υποχρεωτικές 16 ώρες ομάδες Balint μπορούν επίσης να ολοκληρωθούν μέσω του Ινστιτούτου σε διάφορες πόλεις της Γερμανίας, αλλά και σε άλλες χώρες.
Σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Balint, μπορείτε να ολοκληρώσετε τις υπόλοιπες ώρες σε ομάδα Balint στην Ελλάδα. (Siehe: https://www.hellenicbalintsociety.gr/events/)

Βασικά, όλα τα σεμινάρια μας αναγνωρίζονται από τον υπεύθυνο ιατρικό σύλλογο. Δεδομένου ότι υπάρχει ένα ομοσπονδιακό σύστημα στη Γερμανία, η μάθηση της Πρωτοβάθμίας Ψυχοσωματικής Φροντίδας αναγνωρίζεται αρχικά από τον Κρατικό Ιατρικό Σύλλογο του Hessen, καθώς ο ιδρυτής και διευθύνων των σεμιναρίων είναι μέλος σε αυτόν τον Ιατρικό Σύλλογο.
Η αναγνώριση αυτή γίνεται αποδεκτή από ολους τους υπόλοιπους γερμανικούς ιατρικούς συλλόγους, εφόσον δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις σχετικά μόνο με τις ομάδες Balint.

Ρωτήστε μας σε περίπτωση ασάφειας! Σας βοηθάμε! Η γερμανική γραφειοκρατία είναι μερικές φορές δύσκολο να κατανοηθεί.

Zurück zur Seminarübersicht