Psikosomatik Temel Destek Tedavisi

Psikosomatik Temel Destek Tedavisi Kursu´na katılım; Almanya´da Aile Hekimliği ve Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlık sınavlarına başvuru şartları içerisinde olup ayrıca, Algoloji Yan Dal uzmanlık şartları arasında da yer almaktadır.

Sağlık sigortaları ile anlaşması olan muayenehanede çalışan hekimler, bu kursa katılım zorunluluğunda olup, Aile Hekimliği sözleşmelerinde, EMB 35100 ve 35110 no´lu işlem geri ödemeleri için bu kursu almış olma zorunluluğuna ihtiyaç duymaktadırlar. Aynı şekilde, Akupunktur geri ödemelerinde ve Meme-Hastalıkları-Merkezi olarak çalışma izni almada bu kursu almış olmak Hekimler için zorunludur.

Ayrıca, bu kursun başka uzmanlık sınavları için de zorunlu hale getirilmesi gündemdedir.

Kurs toplam 80 ders saatini kapsamaktadır: Derslerin 20´si teorik ders, 30´u uygulamalı girişim tekniklerini içeren sözel ders, 30´u ise katılımcıların kendi vakalarını da tartışabilecekleri Balint Grup çalışması dersidir. Balint Grup çalışması toplamda en az 6 aylık bir süre içerisinde tamamlanma şartını taşısa da, Balint Grup çalışma derslerinin anlamlı bir kısmı bir haftalık yoğun kurs çerçevesinde tamamlanabilmektedir.

Ancak, Balint Grup çalışmalarının kabul edilirliği tabip odaları ve hastalık sigortaları arasında farklılıklar gösterebilmektedir.

Kursumuzda bir haftalık yoğun eğitim sürecinde 20 saatlik teorik ders, 30 saatlik girişim teknikleri dersi ve 14 saatlik Balint Grup çalışması dersi sunmaktayız. Eksik kalan Balint grup çalışması dersleri de aynı şekilde Enstitü´müz üzerinden kayıt olunarak Almanya´nın farklı şehirlerinde ya da farklı ülkelerde bitirilebilmektedir.

İstisnalar dışında tüm seminerlerimiz ilgili tabip odaları tarafınca tanınmaktadır. Kurs Başkan‘ ımız Hessen Tabip Odası üyesi olduğundan dolayı, Psikosomatik Temel Destek Tedavisi Kursu Hessen Tabip Odası tarafınca tanınmaktadır. Almanya´da federal sistem geçerli olduğundan, kursumuz diğer tabip odalarınca da tanınmaktadır. Ancak, bazı tabip odalarının Balint Grup Çalışmaları ile ilgili özel uygulamaları olabilmektedir.

Anlaşılmayan konular ile ilgili sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçiniz. Size yardımcı olmak isteriz.
Alman bürokrasisi bazen anlaşılması zor olabilmektedir. Saygılar.

 

Zurück zur Seminarübersicht

 

Sonderangebotreservieren

Mit BestpreisgarantieKeine Stornierungs- oder Änderungsgebühren *100% Vertrauen und ohne Vermittler

Mit Bestpreisgarantie Keine Stornierungs- oder Änderungsgebühren * 100% Vertrauen und ohne Vermittler